سامانه سایت ساز


کاربر گرامی، از آنجا که نام دامنه سایت شما در طول مدت انتخاب شده منقضی میگردد و نیاز به تمدید آن وجود دارد مبلغ 380,000 تومان جهت تمدید یکساله این دامنه به صورت حساب نهایی شما اضافه میگردد
 مبلغ نهایی قابل پرداخت شما 578,000 تومان می باشد