سامانه سایت ساز


کاربر گرامی، از آنجا که شما برای دامنه خود گواهی امنیتی ssl تهیه کرده اید  و هزینه این خدمات ماهانه 5,000 تومان است مبلغ 60,000 تومان جهت تمدید خدمات ssl این دامنه به صورت حساب نهایی شما اضافه میگردد
 مبلغ نهایی قابل پرداخت شما 258,000 تومان می باشد